När någon i dag drabbas av en akut psykos eller vill ta livet av sig så skickas polisen dit. Men Liberalerna ser problem med det och vill hellre att specialutbildad personal åker på sådan larm. Och skälen är flera.

– Vi har ett begränsat antal ambulanser och begränsade resurser inom polisen. Polisen har kanske inte den rätta kompetensen att bemöta personer som hamnar i akut psykisk ohälsa, säger Anne Kotavuopio-Jatko, ordförande för Liberalerna Norrbotten.

Liberalerna pekar också på att det kan vara kränkande för en person att hämtas av polis då grannar och andra kan tro att det är en brottsling som hämtas.

Idén kommer från bland annat Stockholm där psykiatriska ambulanser införts i ett tvåårigt försöksprojekt. Erfarenheter finns även från Ryssland och Bergen i Norge.

För att även glesbygden ska få del av akutinsatser ser Liberalerna att bland annat brandmän men även resurspersoner i byarna utbildas att akut ingripa under samma koncept som "I väntan på ambulans". I dag kan brandkåren åka ut på en bilolycka för att akut ta hand om skadade i väntan på att ambulansen anländer.

– Man skulle kunna testa i glesbygdskommuner att utöka kompetensen, säger Anne Kotavuopio-Jatko.

Men det socialdemokratiska regionrådet Maria Stenberg ser problem med förslaget.

– Det är ett storstadskoncept och med ett storstadsperspektiv. Inte ett glesbygdsperspektiv, säger Maria Stenberg (S).